Kercova Forum

Kercova Forum

Welcome To Kërçova Forum


  Mbyll me pass folderat pa perdor program ne XP

  M4LK4
  M4LK4
  Admin

  Posts : 70
  Join date : 2009-08-27
  Age : 23
  Location : Kercova

  Mbyll me pass folderat pa perdor program ne XP Empty Mbyll me pass folderat pa perdor program ne XP

  Post by M4LK4 on Fri Aug 28, 2009 1:19 am

  Hape NOTEPAD-in... Kopjo këtë më posht aty (n'notepad):

  cls
  @ECHO OFF
  title Folder Locker
  if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
  if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
  :CONFIRM
  echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
  set/p "cho=>"
  if %cho%==Y goto LOCK
  if %cho%==y goto LOCK
  if %cho%==n goto END
  if %cho%==N goto END
  echo Invalid choice.
  goto CONFIRM
  :LOCK
  ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  echo Folder locked
  goto End
  :UNLOCK
  echo Enter password to Unlock folder
  set/p "pass=>"
  if NOT %pass%==shkruaj fjalëkalimin tënd këtu goto FAIL
  attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
  echo Folder Unlocked successfully
  goto End
  :FAIL
  echo Invalid password
  goto end
  :MDLOCKER
  md Locker
  echo Locker created successfully
  goto End
  :End


  Pasi qe ta zhvendosësh këtë në NOTEPAD...
  Ndrysho "shkruaj fjalëkalimin tënd këtu" me password që do vendosni dosjes (folderit) (E bërë bold në tekstin më sipër me ngjyrë blu).
  Rruaje atë si (Save) batch file (me prapashtesën .bat) me çfar emri dëshironi.
  Tani do te shikoni këtë batch file dhe me double klik do e hapni dhe automatikisht do krijohet nje folder që do jetë i mbyllur.
  Emri i Folderit të ri do të jetë Locker që do krijohet në lokacionin e njejtë.
  Tani vendosi të gjith dokumentat apo skedarët që do ti fshehësh në këtë folder të mbyllur me fjalëkalim.
  Tani dopjo klik mbi batch file që ta mbyllësh Folderin e emëruar Locker.
  Tastin Y + Enter dhe mbyllet.

  Se pari që hapet do të thot hapet pa password

   Current date/time is Tue Jun 25, 2019 2:53 am